Сервизна карта №
Телефонен номер
(само цифри, започващи с 0)